ആളുകളെന്താ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാത്തത്? | Delhi, Kulu, Manali tour experience |MTVLOG

ആളുകളെന്താ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാത്തത്? | Delhi, Kulu, Manali tour experience |MTVLOG

ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യാൻ
https://www.youtube.com/mtvlog

Please like my facebook page
http://www.facebook.com/MujeebTvlog

Telegram Number: 7012638851
MT Vlog -58

MT Vlog ൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ Telegram ൽ ലഭിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാവുന്നതാണ്. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം join ചെയ്യുക.
https://t.me/joinchat/Jxcd8kxj9QbA_bSZ8tpMJQ

#ignorence
#mtvlog

About

Welcome to MTVLOG
“IF NOT US, WHO?  IF NOT NOW, WHEN?”
Mr. MUJEEB T is a Chemistry teacher by profession and a trainer by passion.  His you tube channel ‘MTVLOG’ grabbed more than one million SUBSCRIBERS  in a short span of time. This channel contains 200+ educational videos related with psychology, motivation,effective parenting, study techniques, personality tests, career guidance, personality developments, mind relaxation techniques, spoken English and much more. Each and every video must touch your heart in one way or the other. Now this channel has became as the biggest educational youtube channel of Kerala. He has been a motivational speaker and soft skill trainer for the last 15 years. As a life coach he could change the mindset of thousands of people for a successful life. So dears, why are waiting SUBSCRIBE and follow MTVLOG
➖➖➖➖➖➖➖➖
 For Business enquirys and Sponsorship
 ➖➖➖➖➖➖➖➖
info.mtvlog@gmail.com
➖➖➖➖
നേരത്തെ Upload ചെയ്ത ചില വീഡിയോകൾ

1. ഓർമ്മ ശക്തി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?
https://youtu.be/6GUHMQpzVhk
പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികൾക്ക് 100% ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ
https://youtu.be/6GUHMQpzVhk

2. ശ്രദ്ധ കുറവാണോ? തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണുക
https://youtu.be/o7fh4trakS4

3. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നിലവാരം അളക്കണോ?
A scientific IQ Test
https://youtu.be/lDSCEEKKa1o

4. ആളുകളുടെ ശരീര ഭാഷ നോക്കി അവർ ഏത് തരം വ്യക്തികളാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണോ?
https://youtu.be/wbgSMoMhQyY

Part 2
https://youtu.be/ihEbeEfSmCo

https://youtu.be/ihEbeEfSmCo
Part 3

5. മോട്ടിവേഷൻ നില നിർത്താൻ
നല്ല ഒരു ക്ലാസ് വീട്ടിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം…
https://youtu.be/sJ8Z6HJugbs

6. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ മടി/ നാണം / ലജ്ജ തോന്നാറുണ്ടോ? അത് മാറ്റിയെടുക്കാം. വീഡിയോ കാണുക
https://youtu.be/HoHUAHp7gqU

7. ടെൻഷൻ കുറച്ച് മന സമാധാനം കൈവരിക്കണോ? ഈ വീഡിയോ കാണുക
https://youtu.be/5huWiXzjpKI

8. ജീവിത രീതി നോക്കി ബുദ്ധിമാനെ തിരിച്ചറിയാം
https://youtu.be/zzykjYRHoFA
ബുദ്ധിമാന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക

9. ലളിതമായി ഹിപ്നോട്ടിസം പഠിക്കണോ?
ഈ വീഡിയോ കാണൂ…

https://youtu.be/zFAD4Sm6ZNg

10. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ?ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചില എളുപ്പ വഴികൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക
https://youtu.be/tzbRlVCvJE0

11. നമ്മെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ (ആണായാലും പെണ്ണായാലും) അവരുടെ Body Language നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം
https://youtu.be/l2eH9w_TRjc

12. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി ലാങ്ങുവേജ് നോക്കി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?
https://youtu.be/WcFvvFITEMg

Keywords
success formula,bad behaviours,behaviours which affect success,success keys,how to succeed,nature which should avoid to get success,why not getting success,how,how to, oversleeping,over eating,cues of introvert people,introvert vs extrovert,who will win,

brain,human brain,intelligence,brain damaging habits,mind, disorder, malayalam, malayalam video,mind power,subconcious mind,effect of smoking,brain gym,brain exercises,healthy brain,mt vlog,

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Parenting Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Parenting Skills

Advertise Here

Parenting Fails

Parenting Fails

Advertise Here