Over de Parenting Children Course

Over de Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een opvoedcursus voor ouders van 0- tot 10-jarigen.

Vind een cursus bij jou in de buurt: https://parentingcourse.nl/children

De Parenting Children Course is een leuke en laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding. Het is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Deze cursus is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.

Heb je tieners? Dan is de Parenting Teenagers Course wat voor jou: https://parentingcourse.nl/teenagers

Bekijk Agnes’ verhaal over haar Parenting Teenagers Course: https://www.youtube.com/watch?v=lqfoE0o93gA

OVER DE MAKERS
De Parenting Children Course en de Parenting Teenagers Course zijn cursussen van Alpha Nederland. Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor: ‘de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk, de transformatie van de samenleving’. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen.

Kijk voor meer informatie over Alpha Nederland op https://alphanederland.org

#ParentingCourses #AlphaNederland #ParentingChildrenCourse

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Parenting Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Parenting Classes

Advertise Here

Parenting Plan

Parenting Plan

Advertise Here